Information

Öppettider Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00. Personalen har cirka fyra studiedagar per år då förskolan är stängd. Om du som vårdnadshavare inte kan ordna omsorg under dessa dagar måste du meddela förskolechef eller biträdande minst 3 veckor innan.

Kalendarium HT 2018

Höstens APT-möten:
21/8   kl 16.00
27/9   kl 16.00
24/10 kl 16.00
7/11   kl 16.00
22/11 kl 16.00

Planeringsdagar

6-7/9 2018, förskolan är stängd 

 

För barn och föräldrar på förskolan
Höstfest 25/10 kl 15.00-16.30

Lucia
13/12 kl 15.00-16.30

 

Besök vår förskola

Under hösten 2018 är ni välkomna att besöka förskola genom att ringa för visning på telefonnummer 070-213 40 99.

 

Att söka plats hos oss:
Vi är med i kommunens gemensamma kö, ni kommer till sidan genom denna länk-

https://bou.huddinge.se/HCW.Welfare.CC.CDCWeb/Functions/Application/StartView.aspx?ApplicationType=cdc&Domain=Huddinge  

 

Varmt välkomna!