Information

Öppettider Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00. Personalen har cirka fyra studiedagar per år då förskolan är stängd. Om du som vårdnadshavare inte kan ordna omsorg under dessa dagar måste du meddela förskolechef eller biträdande minst 3 veckor innan.

Kalendarium HT 2017

Höstens APT-möten:
17/10   kl 16.00
22/11 kl 16.00
12/12   kl 16.00

Planeringsdag
5/1 2018, förskolan är stängd 

Föräldraråd
29/11 kl 18.00-19.00

Höstfest
För barn och föräldrar på förskolan
24/10 kl 15.00-16.30

Lucia
13/12 kl 15.00