CARE

Vår verksamhet vilar på vår tydliga gemensamma värdegrund som vi benämner CARE (Competent, Ambitious, Respectful och Energetic). Genom Kompetens, Ambition, Respekt och Energi bygger vi framtidens förskola.

KOMPETENTA 

På Myrstacken är vi kompetenta eftersom vi är nyfikna och delar med oss av vår kunskap.
Vi är personliga i vårt arbetssätt, omtänksamma och visar uppskattning och förståelse för andra.

För barnen betyder detta att: 
• De möter engagerade och professionella pedagoger 
• Förskolan är en viktig arena för lärande, nyfikenhet, utforskande 
och skaparglädje

 

AMBITIÖSA 

Vi tycker att det är viktigt att vara engagerade och finnas tillhands för barn och föräldrar. Vi berömmer och stöttar både barn och vuxna.

För barnen betyder detta att: 
• Vi stöttar deras individuella utveckling i samspel och gemenskap 
• De utmanas till att bli sitt bästa jag

 

RESPEKTFULLA 

Vi visar respekt genom att alla har rätt att framföra sin åsikt. Genom att vi lyssnar och intresserar oss för andra. Vi respekterar olikheter.  

För barnen betyder detta att: 
• Vi möter dem med respekt, empati och bekräftelse 
• Alla har lika värde och alla är unika

 

ENERGISKA 

För oss innebär det att ha energi att vi samarbetar på förskolan för att nå verksamhetens mål.
Vi arbetar för att alla ska känna arbetsglädje. Vi bjuder på oss själva och bidrar till att skapa en bra och trivsam arbetsplats. 

För barnen betyder detta att: 
• De möter kreativa, engagerade och lekfulla vuxna 
• Varje dag är fylld av livsglädje och entusiasm