Norlandia Förskolor Myrstacken

Norlandia Förskolor Myrstacken erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras.

Myrstacken ligger i området Myrstuguberget i Vårby och erbjuder 72 förskoleplatser fördelade på fyra avdelningar. Myrstacken är inrymd i en modern fastighet med nytänkande lärmiljö. Genom vårt pedagogiska arbete genomför vi under året olika projekt och aktiviteter för att stimulera våra barn till nya lärdomar och erfarenheter. Vi arbetar för en hållbar framtid där vi lägger grunden för barnens förståelse för en hållbar värld. Vi har en stor utegård med planteringar och utomhusleksaker där våra barn vistas dagligen. I närområdet finns gott om grönområden och lekplatser som vi regelbundet besöker. 

Myrstacken är en mångkulturell förskola där vi arbetar interkulturellt och med alla människors lika värde. Vi behandlar varandra utifrån egna förutsättningar och visar hänsyn och respekt för människors olikheter.

Det dagliga mötet och dialogen med barnets vårdnadshavare skapar ett ömsesidigt förtroende, trygghet och glädje till hela familjen. Vi lever efter mottot; tillsammans skapar vi en förskola med utgångspunkt för barnens bästa. Vårdnadshavare är alltid välkomna att ta del av verksamheten.